vật liệu chống thấm polyurethane là gì?

vật liệu chống thấm polyurethane là gì? Tên “Polyurethane” bắt nguồn từ cấu trúc hóa học của nó. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có…

vật liệu chống thấm polyurethane là gì?

Tên “Polyurethane” bắt nguồn từ cấu trúc hóa học của nó. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể phân tích từng phần của từ này:

  1. Poly-: Tiền tố “poly-” trong hóa học có nghĩa là “nhiều”. Nó được sử dụng để chỉ các chuỗi dài của các phân tử liên kết lại với nhau. Trong trường hợp của polyurethane, nó ám chỉ sự liên kết của nhiều đơn vị nhỏ (monomers) tạo thành một chuỗi polymer dài.
  2. Urethane: Urethane là tên của nhóm hóa học cụ thể xuất hiện trong chuỗi polymer này. Cấu trúc hóa học của urethane bao gồm một nhóm carbamate (-NH-CO-O-). Đơn vị urethane được tạo ra từ phản ứng giữa một isocyanate (R-N=C=O) và một alcohol (R-OH).
sơn chống thấm trên gạch
sơn chống thấm trên gạch

Khi nhiều đơn vị urethane liên kết với nhau (do phản ứng giữa các isocyanate và alcohol), chúng tạo thành một chuỗi polymer dài, được gọi là polyurethane. Do đó, tên “polyurethane” mô tả cả cấu trúc hóa học (chuỗi dài của các đơn vị urethane) và nguồn gốc của nó (từ phản ứng giữa isocyanate và alcohol).

chống thấm trên nền gạch

Polyurethane có nhiều biến thể khác nhau tùy thuộc vào loại isocyanate và alcohol được sử dụng, cũng như tỷ lệ và điều kiện của phản ứng, tạo ra các đặc tính khác nhau phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.

Similar Posts